EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ A.D 

 

 

 

Anasayfa

 

Tarihçe

 

Çalışanlar

 

Eğitim

 

Linkler

 

Resimler

 

Emekli Hocalarımız

 

Verilen Hizmetler

 

İletişim

 

 


       

   Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, lisans eğitimi kapsamında; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1.-2.-3. ve 4. sınıf), Diş Hekimliği Fakültesi (2. ve 3. sınıf), Hemşirelik Fakültesi (1.sınıf), Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümüne eğitim ve öğretim vermektedir.

 ANABİLİMDALI OLANAKLARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini 2001 yılında taşındığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık-Başhekimlik Binasındaki yeni yerleşkesinde artan ivme ile sürdürmektedir. Işık Mikroskopi ve İmmünohistokimya, Elektron Mikroskopi takip Laboratuarları ve Moleküler Embriyoloji Laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda başlıca deneysel moleküler araştırmalar olmak üzere multidisipliner çeşitli çalışmalar yapılmakta; tezler, araştırma projeleri ve hasta tanısına yönelik yardımcı çalışmalar yürütülmektedir.

ARASTIRMA GÖREVLİSİ EĞiTiM SÜRECİ

Araştırma görevlileri hem tıpta uzmanlık sınavı, hem de lisansüstü öğrencileri arasından sınav ile alınmaktadır. Anabilim dalımızda eğitim, ders programlarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Tıpta uzmanlık eğitimi öğretim üyelerinin gözetiminde ve asistan karnesi dahilinde sürdürülmektedir. Eğitim süresi tıpta uzmanlık öğrencileri için 3 yıldır. Lisansüstü eğitimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü programına bağlı olarak yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim süreci yüksek lisans öğrencileri için 2 yıl, doktora ögrencileri için 4 yıldır.