EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ A.D 

 

 

Anasayfa

 

Tarihçe

 

Çalışanlar

 

Eğitim

 

Linkler

 

Resimler

 

Emekli Hocalarımız

 

Verilen Hizmetler

 

İletişim

 

 

 

      Ord. Prof. Dr. Muhittin EREL rektörlüğünde 1955 yılında açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilk öğretim üyesi olarak Ankara Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ Morfoloji Kürsü'sünü kurmak üzere görevlendirilmiştir. İsmail ULUTAŞ'ın ilk asistanları Dr. Saim FALAKALI, Dr. Fuat YASA, Dr. Vahit İNCE, Dr. Erdoğan CİRELİ'dir.


     1993 yılında YÖK kararı ile Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılmış Histoloji-Embriyoloji ve Anatomi olarak iki farklı Anabilim Dalı kurulmuştur. Bu ayrılma ile birlikte Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK, Prof. Dr. Erdoğan CİRELİ, Doç. Dr. Mine YURTSEVEN, Yrd. Doç. Dr. Meral BAKA, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül UYSAL Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'na kurucu öğretim üyesi olarak atanmışlardır.


    Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kuruluş ve yapılanma çalışmalarına ilk olarak şimdiki adı Bitam olan Odyovizüel merkezde Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK başkanlığında başladı. 1993-1994 yılı öğretim programı ve görevlendirmesi önceki yılda olduğu şekli ile devam etti. Işık ve ağırlıklı olarak Elektron Mikroskobi Laboratuarları oluşturularak yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar, Histoloji ve Embriyolojide yeni ve kapsamlı eğitim programlarının oluşturulması süreci de başlamış oldu.